GALERIE (FOTO A VIDEO)

Předčarodějnicová brigáda (28.04.2007)

FOTO

tato krásně zbarvená ještěrka se drze vyhřívala přímo u nás doma na dvorku - toho dne jsme však vyděli ve škarpách ještě mnoho takových ještěrek

no a takto se vyhřívali na slunci s Bráníkem v ruce Zdeněk a Zdeněk

zatímco my jsme se rozhodli - stejně jako v loňském roce - že uděláme něco pro tu naší krásnou vísku

ve škarpách se skutečně naleznou poklady - pet lahve jsou samozřejmě nejčastějším artiklem

všechen ten bordel svážel na své náklady (jak jinak) Jirka D. - to je poklad pro tu naší ves

vypadá to hezky, když to takhle kvete, ale zkuste se podívat do trávy - a nebo radši ne!!!

všude kam se podíváte - hořčice

největší dříč!!!

v zatáčce ke Třebusicům pěkně kvetou kaštany

tady kluci sváží chroští od rybníka...

- za normálních okolností by to všechno schořelo , ale jak dnes již víme

kvůli velkému suchu jsme velký čarodějnicový oheň letos raději nezapalovali a zůstalo jen u toho malého za hospodou

toto přibližovadlo bylo (jak se později ukázalo) velmi důležité - když jsem na něm přivezl klukům orosenou Plzeň -měli opravdu velkou radost

ještě jeden žluťáček - úklid škarp jsme udělali od kanálů až ke Třebusicům

po dobře odvedené práci nás čekala odměna ve formě znamenitě natočeného piva od Jiřinky ;-)

však byli všici vyprahlí

No a po obědě jsme vyrazili znovu

tentokrát ale už né na úklid, ale bylo ještě potřeba nadělat dřevo na oheň

pravda, Jirka Š. ještě sekal trávu v Sochorovce - kde měli být původně Čarodějnice, ale jak už jsem říkal, kvůli velkému suchu jsme to zavrhli

vybrali jsme střední soušku - což v našem lese už není bohužel problém...

a Ivo ji během chvilky poslal k zemi

a nařezal na takové kusy aby se vešly na náš pikápek

Jirka D. to je prostě Pracant!!!

takovéhle fůry byly tři - je naloženo, tak jedem

po práci orosený Ivo

Konec!!!