GALERIE (FOTO A VIDEO)

Na kole - Budeč - okoř - podholsKé údolí ... (24.10.2006)

Když se povede takový podzimní den, není nic lepšího než vyndat kolo z kůlny a vyrazit... Přesně to jsem udělal já a přibalil jsem sebou i můj stařičký digifoťáček s rozlišením 1.3 mil. pixelů. Pro radost svou a třeba taky někoho z Vás a pro inspiraci jsem zpracoval tuto galerii, která se týká především obrázků ze Zákolan, Budče, Podholského údolí, Hol a Okoře.

VIDEO
Reportáž z Budče, kterou odvysílala ČT1 dne 29.07.2007 v rámci cyklu Toulavá kamera...FOTO

socha Antonína Zápotockého - československého prezidenta v letech I953 1957

pohled na Zákolany

cesta od Zákolan na Budeč

pískovcový kříž na svahu nad cestou (nikdy dřív jsem si ho nevšiml - zvláštní)

základy dnes už neexistujícího kostelíku pany Marie pocházejícího ze 2. poloviny 10. století, ale zbořeného na počátku 19. století...

...ve skutečnosti se však jedná o kopii, kterou zrealizovali archeologové po skončení vyzkumných prací; originalní základy se nacházejí v hloubce asi 60 cm přesně pod kopií

Budeč - Toto hradiště vzniklo na přelomu 8. a 9. století. Kdysi bývalo správním centrem Přemyslovců.

Podle legend zde pobýval Svatý Václav a učil se zde latinskému písmu...

Rotunda sv. Petra byla vystavena z příkazu knížete Spytihněva krátce po r. 895

Navzdory několika přestavbám se hlavní část rotundy, chrámová loď, zachovala bez podstatnějších změn až do dnešní doby a stala se tak nejstarší stojící kamennou stavbou na našem uzemí.

kovová branka k rotundě

kovová branka k rotundě - detail zámku

Rotunda má mírně ovalný půdorys s největším vnitřním průměrem 8,6 metru.

Ve srovnání s jinými rotundami, i mladšími, má překvapivě tenké stěny. To umožnila stavba s použitím velmi pevné malty, ale také zvláštní architektonické řešení: rotunda má tvar mírně komolého kužele; směrem vzhůru se zužuje. To znamená, že tlakové síly kopulovitého stropu, působící směrem "ven" jsou kompenzovány vahou stěn, působící směrem "dovnitř".

Anděl - náhrobek

detail - okénko - epitaf

okrouhlá loď rotundy

zídka kolem rotundy

náhrobní deska - Andělíčci

Náhrobní deska s nápisem, který mě docela zaujal...

K Bohu: Věčný a spravedlivý synu pravdy, nositeli hříchů lidstva na zemi, v rozporu lásky věčné pod širým nebem světlých i tmavých nocí i červánků, sejmi znova hříchy zbloudilých lidí >>

>> na cestách býdných býdného žití. Sejmi Kriste, nejčistší synu pravdy závoj, který skrývá pravdu věčnou věrných hlasatelů lásky Tvojí. Sejmi závoj krásy Tvého křesťanství

pískovcový kříž

Na budečském hřbitově je pohřben významný český pedagog K. S. Amerling (+1887) a historici Václav Davídek a Otto Urban.

Budečské hradiště - fotografováno z louky

Více o Budči se dozvíte třeba na této adrese http://pleione.asu.cas.cz/~slechta/budec.html

stolice s kalichem - v pozadí Podholské údolí

stolice s kalichem - s datováním

naaranžovaná kytice

klesání od Budče směrem ke Kovárům

rybník v Libochovičkách - budova obecního úřadu

rybník v Libochovičkách

silnice z Libochoviček k Okoři

Okoř - zřícenina hradu z konce 13. století

Popis ze smečenského urbáře z roku 1590 praví, že "zámek Vokoř jest na skále vystavěný, pod cihlou krytý, při němž věže vysoká a

pokojův všelikých drahně v něm, též kapla vystavěná, pavlače a vížky při nich též cihlou přikrytý, pod ním sklepy v skále vylámaný, studnice hluboká, velmi pohodlná. Pod zámkem pekárna a jiného stavení nemálo, též maštale pro koně v jednom zavření, okolo toho bašty zdělaný jsou a příkopa slove val, kde se vodou nadržuje, kterážto na mlejn pod zámkem jde

Více zajímavostí o Okoři, obrázky a fotografie naleznete třeba na této adrese

http://hrady.dejiny.cz/okor/index.htm

takhle nějak asi vypadal hrad na Okoři, než se z něho stala zřícenina - rekonstrukce

podhradí - Dolský mlýn

podhradí - Dolský mlýn - pohled proti hradu

železná branka krásně skládané kamenné zdi přiléhající k Dolskému mlýnu

Tady se to jmenuje "Na Brůdku" - brod přes Zákolanský potok

brod přes Zákolanský potok - opačný pohled

zákolanský potok tvoří při průtoku podholským údolím zajímavé meandry

Nový mlýn - zahrada

Nový mlýn - příjezdová cesta k stavení

Nový mlýn - obrovské dýně

Nový mlýn - sochy

Nový mlýn - sochy

Kamenný dvouobloukový most v lokalitě zvané "U Hermanky" je z roku 1873. Most je na trati č. 121 Hostivice -Podlešín a vede přes Zákolanský potok.

Turistické ukazatele - U hermanky

kamenný dvouobloukový most - pohled z druhé strany - pod druhým obloukem protéká Zákolanský potok

most - celkový pohled

krajina Podholského údolí

tunel - průjezd (průchod) pod železniční tratí - dnes nepoužívaný, zarostlý

železniční trať - Hostivice-Podlešín

krajina Podholského údolí

břidlicová skála

barevný podzim

barevný podzim - kontrast

strom při cestě k malé vesničce zvané Hole - tato vesnička dala jméno celému nádhernému údolí, které se nachází pod ní - tedy Podholské údolí

cesta k obci Hole

holská kaplička

Hole - dřevěná vrata - rudé růže

Hole - růže - detail

krajina Podholského údolí

krajina Podholského údolí - šílený stoupání ač se to na fotografii nezdá

tady sem musel tlačit

Cestička k Želenicům

Před Želenicemi - pohled do polí

Před Želenicemi - západ slunce